Kokkusaamine eksperdiga

Me organiseerime kokkusaamist ekspertidega. See toimub 19 oktoobril kell 13.00 Tallinna Reaalkooli auditooriumis. Üritusele tulevad kaks eksperti, kes räägivad linnade planeerimisest ja muudest selle aasta FLL-i teemaga seotud asjadest. Üritusele võivad tulla kõik, kes soovivad. Kui te tahaksite tulla, siis täitke küsitlus selle posituse all.

Küsitluse link: https://docs.google.com/forms/d/1bclXhY9U8u8FMR9Ty7sl1iSfQpuJGaT5JdCj-NHeqhc/viewform?edit_requested=true